Citizenship Education and Human Rights

dimarts, 29 d’abril de 2008

Ara que estan tan de moda, usaré un contrafactual per mostrar el desgavell que envolta
l'assignatura d'Educació per la Ciutadania. Imaginem que al Govern d'Espanya, manen els populars, i han decidit fer una reforma educativa: la Religió Catòlica serà obligatòria i avaluable. Els socialistes fa anys que governen la Generalitat Valenciana, i la Comunitat ha esdevingut un claríssim feu electoral del PSOE (sí ja sé que demane un esforç extra d'imaginació). La Generalitat evita posar en marxa la nova assignatura esgotant els terminis, confiant que guanyaran les Generals a Madrid i la Religió Obligatòria mai arribarà a les aules de la Comunitat. Però no, Rajoy guanya i revalida el càrrec de President del Govern.
El Tribunal Constitucional continua sense pronunciar-se contra l'assignatura, que és clarament anticonstitucional, ja que atempta contra la llibertat de religió i contra l'aconfessionalitat d'Espanya. Una crisi de nomenaments té l'alt Tribunal paralitzat. La Religió Obligatòria ha de començar al curs següent.
La Generalitat, que ha esdevingut en els últims temps autèntic contrapoder al Govern Central, i mitjà d'oposició activa al PP de Madrid, decidix boicotejar l'assignatura planificada pel govern central... La Religió Obligatòria es donarà en anglès, i podrà aprovar-se fent uns treballets trimestrals supervisats pels pares dels alumnes. A més, es podrà objectar a la matèria, tot i ser obligatòria, i amb el risc de no obtindre el certificat d'ESO. No només imarteixen l'assignatura els mestres de religió, també els professors de Geografia i Història.
El currículum es veu modificat, fent ús de les competències educatives de la Generalitat. El govern socialista elimina temes com "La unió de dos homosexuals no es pot anomenar matrimoni", "La Teoria Creacionista és l'única científicament demostrada" o "Abortar i assassinar són sempre sinònims", mentre que apareixen nous com "Cal respectar altres religions"o "Jesús ens ensenya a amar i respectar totes les persones.
El govern de Madrid i la Conferència Episcopal han anunciat manifestacions, boicots i recursos per impedir el frau de llei de la Generalitat socialista.

Espere que s'entenga la duresa del contrafactual. Això sí, el que tracte d'explicar hiperbòlicament és com des d'un govern autonòmic es pot boicotejar una llei estatal per fer un ús partidista.

Només queden uns mesos per implantar a la Comunitat Valenciana la nova assignatura d'Educació per a la ciutadania i drets humans. Els alumnes de segon de Secundària (ESO) són els qui rebran aquest ensenyament obligatori durant una hora setmanal en el curs 2008-09 (al curs següent seran els de cinquè de Primària).
La Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, amb el conseller i poeta Alejandro Font de Mora al capdavant, podia haver permès que Ciutadania es donara ja en els instituts valencians en el present curs, però va optat pel calendari més allunyat en el temps, desitjant que una victòria de Rajoy a les Generals permetera l'abolició de l'assignatura.
Font de Mora, va anunciar fa unes jornades una sèrie de mesures: la impartició en anglès de la matèria i dues vies per a aprovar-la, la modalitat lectiva (tal com preveu el Ministeri), o bé, com ha resolt el Consell, en la modalitat de treball trimestral, en ambdós casos en anglès. En esta nova via serà prou amb realitzar uns treballs trimestrals sobre un tema a elecció del pare de l'alumne sense necessitat d'assistir a classe i sense professor que la impartisca.
Uns mesos abans havia anunciat que els escolars contraris a l'assignatura comptarien amb una alternativa, mesura que no s'ha pogut portar endavant perquè la LOE no ho contempla, pel que s'estaria incomplint la llei.
A més, hi haurà un registre d'objectors a aquests continguts, amb què, els qui opten per aquesta possibilitat tindran incomplet el currículum i no podran obtenir el graduat en ESO. Aquesta decisió està alineada amb la Conferència Episcopal. El mateix Cardenal Arquebisbe de València, Agustín García-Gasco, ha parlat d'un Estat que pretén substituir la responsabilitat de les famílies com a educador de les consciències.
El decret de Conselleria sobre la matèria arreplega els continguts de la mateixa amb el seu propi filtre. Posats a buscar el possible adoctrinament que denuncien els populars, seria més fàcil de trobar en el programa valencià per a l'assignatura que en l'estructura atorgada pel Ministeri.
La discrepància major està en el concepte de relacions personals i en el de la família. El Reial decret ministerial estructura Educació per a la Ciutadania en tretze objectius, nou criteris d'avaluació i cinc blocs de continguts: els comuns, relacions interpersonals i participació, deures i drets dels ciutadans, societats democràtiques del segle XXI i ciutadans en un món global. El decret de la Conselleria respecta l'estructura però varia algunes referències temàtiques i afig altres.
El Reial Decret, dins de les RELACIONS INTERPERSONALS, contempla les relacions humanes, la família en el marc de la Constitució, el desenvolupament d'actituds no violentes en la convivència diària, la valoració crítica de la divisió social i sexual del treball i dels prejudicis socials racistes, xenòfobs, antisemites i sexistes, entre altres ítems. En cap paràgraf assenyala textualment paraules com homosexualitat, lesbianes, parelles del mateix sexe..., igualment respectables i legals.
La conselleria suprimix tota referència al desplegament d'actituds no violentes així com a la divisió social i sexual del treball i a la crítica dels prejudicis sexuals. No apareixen els mots xenòfob, semita ni homòfob.
En els aspectes relacionats amb els DRETS I DEURES, el text del Govern central es refereix a la Declaració dels Drets Humans, els pactes internacionals, la conquesta dels drets de les dones i, també, la diversitat i el respecte a la valoració crítica de les opcions personals dels ciutadans. La conselleria reconverteix i resumeix aquestes frases en igualtat de drets i pluralisme, les llibertats individuals i les opcions personals.
L'apartat SOCIETATS DEMOCRÀTIQUES DEL S.XXI se centra en el Estat de Dret, el model polític espanyol, la Constitució, la diversitat social i cultural, la convivència de cultura distintes en la societat plural, rebuig a les discriminacions; els impostos i les contribucions, el consum racional, els desastres naturals, els hàbits socials, la circulació vial i la responsabilitat.
El document en vigor en el sistema educatiu valencià suprimix tota referència a la diversitat social i cultural així com a les discriminacions. A més, intercanvia els continguts d'aquest bloc amb els del cinc: Ciutadania per a un món global. Així, el reial decret destaca el paper de les Forces Armades d'Espanya connectades amb les missions internacionals de pau i organismes internacionals al mateix temps que cita les desigualtats de riquesa en el món i a la feminització de la pobresa i la falta d'accés a l'educació com font de desigualtats.
La Generalitat opta per incloure les societats democràtiques i la seguretat nacional així com les funcions de l'Exèrcit i de les forces d'ordre públic. El Govern valencià també ha suprimit del temari qüestions com "la política com servei a la ciutadania: la responsabilitat pública", així com suprimix els continguts sobre la pobresa i inclou un apartat que denomina els conflictes en el món. Per conflictes entén: terrorisme, estats fallits, fanatisme religiosos i nacionalisme excloent.

Educació per a la Ciutadania s'ensenya en la majoria de països de la Unió Europea. La naturalesa de la matèria i la seua durada varien, tot i que quasi tots dediquen més d'un curs a la matèria.
En la majoria, l'assignatura es diu Educació Cívica. En Suècia és obligatòria en tots els cursos de l'ensenyament bàsic, 10 anys, encara que és una excepció. El normal és que la durada siga d'entre tres i cinc anys. En Espanya, per exemple, s'estudiarà en tres cursos: 5é de Primària, 2n i 4t d'ESO. Dels països del nostre entorn, a Portugal s'imparteix cinc anys, a França tres, a Itàlia cinc i en el Regne Unit cinc. En aquest últim, la matèria és obligatòria només a Anglaterra, igual que a Bèlgica només existeix en la regió de parla germana.
La generalització de l'assignatura en tota la UE respon a l'impuls de l'ensenyament dels valors democràtics que ha realitzat en els últims anys la Comissió Europea. En un document de la Unió, titulat L'Educació per a la ciutadania en el context escolar europeu, el comissari d'Educació, explica que «el desenvolupament de la ciutadania europea és una de les principals prioritats d'acció de la UE». La Unió inclou en Educació per a la ciutadania, l'aprenentatge dels drets i deures dels ciutadans, el respecte pels valors democràtics i pels drets humans, i la importància de la solidaritat, tolerància i participació en una societat democràtica, està considerada com un instrument perquè xiquets i joves es convertisquen en ciutadans responsables i actius.
La Comissió Europea ha protegit la creació d'assignatures de ciutadania que tracten de transmetre als alumnes una sèrie de valors que afavorisquen la convivència amb els altres.

Segons els criteris de la UE, l'assignatura ha de formar a l'estudiant en tres àmbits: la cultura política, el pensament crític i la participació activa. 23 països seguixen les recomanacions amb particularitats: a Alemanya i el Regne Unit es posa una èmfasi especial en l'ecologia; a República Txeca, Eslovàquia, Polònia i Romania, el patriotisme figura com un valor que els ciutadans han d'adoptar; Xipre incidix en la idea de pertinença a Europa; Finlàndia es marca com objectiu fonamental desenvolupar éssers equilibrats amb un ego sa.
En aquest panorama, Espanya ha estat un dels últims membres de la UE en crear l'assignatura, una circumstància que ha aprofitat el Govern per a defensar la seua implantació.

Per llegir en premsa:

35 comentaris:

Anònim ha dit...

Bé, el PP. sempre será el mateix, no cambiará mai, mentres vixca el fundador, ministre de Franco, i Valençia, és pepera, mentres manipulen la TV., i no ixquen a la llum els trapicheos i manipulaçións, que fan, la gent que treballa, no es para, a pensar i Rita, guanya, perque els valençians, som per desgraçia molt manipulables, ménos per les catalans, i jo me pregunte, perqué en el aigua que está plovent, no la canalicen, para no tenir que demanar sempre el aigua del Ebre?.

Anònim ha dit...

Wanna Get HIGH? Running out of Supply? Then Check Out My Shit!
>>>>> http://bestlegalhighsdrugs.info <<<<
If you have questions, you can email my boy at online.mentor [at] gmail.com


[size=1] IGNORE THIS----------------------------
Herbal Smoking Mixtures national rail enquiries [url=http://bestlegalhighsdrugs.info] legal highs online [/url] ecstsay ppills maanita kuscaria [url=http://buybudshoplegalherbs.info] bud shop[/url] rcstasy pilsl urine test marijuana [url=HTTP://BUYINGMARIJUANASALE.INFO] Marijuana Sale [/url] salvis divinofum how do i prepare salvia leaves [url=HTTP://BUYLEGALBUDSCOMREVIEWS.INFO] buy legal buds [/url] amaniya muscarai ecstasy cannabis [url=HTTP://CANNABISHIGH-PILLSHIGH.INFO] High Quality Cannabis[/url] buf allvarius buy kratom tincture [url=HTTP://HOWTOBUYWEED-BUYINGWEED.INFO] how to buy marijuana online[/url] smurfing meth Urban75 [url=http://legalbud.drugreviews.info] legal bud [/url]

using ecstasy crystal meth recovery [url=http://legalweed.lamodalatina.com] legal weeds [/url] hairconfirm salvia divinorum extract wholesale [url=http://buysalvia.lamodalatina.com] order salvia extracts[/url] Smoking Hash amanuta umscaria

smanita muscatia Emerald Green Solid Concentrate [url=http://legalweed.lamodalatina.com] legalweed [/url] Salvia shroom [url=http://buysalviacheap.com] order salvia divinorum[/url] pot drug test aslvia divinoruk
[url=http://guaranteedheightincrease.info/]height enhancement[/url] - http://guaranteedheightincrease.info/
height increase - http://guaranteedheightincrease.info
[url=http://provenpenisenlargement.info/]proven penis enlargement[/url] - http://provenpenisenlargement.info/
proven penis growth - http://provenpenisenlargement.info/
[url=http://provenskincareadvice.info/]skin care tips[/url] - http://provenskincareadvice.info/
skin care techniques - http://provenskincareadvice.info/
[url=http://getrichgambling.info/]get rich gambling[/url] - http://getrichgambling.info/
get money gambling - http://getrichgambling.info/
[url=http://herpesoutbreak-gentalwarts.info/]herpes outbreaks[/url] - http://herpesoutbreak-gentalwarts.info/
herpes outbreaks - http://herpesoutbreak-gentalwarts.info/
[url=http://STOP-PREMATURE-EJACULATION-SOLUTIONS.INFO]stop premature ejaculation[/url] - http://STOP-PREMATURE-EJACULATION-SOLUTIONS.INFO
stop premature ejaculation - http://STOP-PREMATURE-EJACULATION-SOLUTIONS.INFO
[url=http://3GMOBILEPHONESFORSALE.INFO]3g mobile phones for sale[/url] - http://3GMOBILEPHONESFORSALE.INFO
3g mobile phones on sale - http://3GMOBILEPHONESFORSALE.INFO
[url=http://internationaloddities.reviewsdiscountsonline.com] international oddities[/url]
international oddities scams
[url=http://drobuds.reviewsdiscountsonline.com]reviews of dro buds [/url]
buy dro buds
[url=http://bestacnetreatmentreviews.info] best acne treatment review[/url] http://bestacnetreatmentreviews.info
acne treatment reviews http://bestacnetreatmentreviews.info
[url=HTTP://LEARN-HYPNOSIS-ONLINE.INFO]learn hypnotism online[/url]
learn hypnosis online

Anònim ha dit...

looking for ed drugs? [url=http://www.cahv.org]buy viagra online [/url]and profit from sprung shipping at http://www.cahv.org . another good place to [url=http://www.kiosknews.org]buy viagra online[/url] is www.kiosknews.org .

Anònim ha dit...

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=2716][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/5/Deepika_Padukone-67.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=2713][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/5/Deepika_Padukone-64.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.wallpaperhungama.in/details.php?image_id=2707][IMG]http://www.wallpaperhungama.in/data/thumbnails/5/Deepika_Padukone-59.jpg[/IMG][/URL]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Deepika-Padukone-5.htm]Deepika Padukone Wallpapers[/url]

[url=http://digg.com/celebrity/Deepika_Padukone_Wallpapers_Deepika_Padukone_Pictures]Deepika Padukone Wallpapers, Deepika Padukone Pictures[/url]

Photo gallery at WallpaperHungama.in is dedicated to Deepika Padukone Pictures. Click on the thumbnails for enlarged Deepika Padukone pictures, personal photographs and exclusive photos. Also check out other Pictures Gallery for High quality and High Resolution image scans, movie captures, movie promos, wallpapers, hollywood & bollywood pictures, photos of actresses and celebrities

Manraj Kutta Hai

Anònim ha dit...

Hi guys,

I know this might be a bit off topic but seeing that a bunch of you own websites, where would the best place be to host. Someone recommended I use [url=http://bit.ly/aTAtZb]Blue Host[//url] for $6.95 a month which seems like a great deal. Anyone here on www.blogger.com using them?

Anònim ha dit...

I am able to make link exchange with HIGH pr pages on related keywords like [url=http://www.usainstantpayday.com]bad credit loans[/url] and other financial keywords.
My web page is www.usainstantpayday.com

If your page is important contact me.
please only good pages, wih PR>2 and related to financial keywords
Thanks
AnnonyHus

Anònim ha dit...

Hi all,

my friend told me about this forum so i decided to sign up.

i have some very strong opinions

talk to you all soon!

[IMG]http://www.trueimagehost.com/1/m/47xFMd46ie7B/blank.gif[/IMG]

Anònim ha dit...

hello all

I just thought it would be good to introduce myself to everyone!

Can't wait to start some good conversations!

-Marshall

Thanks again!

Anònim ha dit...

Greets everyone!

I just wanted to say hi to everyone

Adios

[URL=http://www.vpnmaster.com][IMG]http://openvpn.net/archive/openvpn-users/2005-05/pngd55nFojmJX.png[/IMG][/URL]

Anònim ha dit...

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Blog[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood News[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Gossip[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Actress[/url]

Anònim ha dit...

Do you think the best way to get the cheapest plane tickets is by calling the airline? Or, do you scan through hundreds of websites provided by search engines to find low airfare tickets? Maybe you hope to find cheap airfare in the local newspaper's travel section.
Finding cheap airline tickets can be one of the most frustrating experiences that most of us learn very quickly. Of course, most people eventually give up after spending hours scanning websites that offer virtually the same flight schedules and pricing. People purchase what they believe is the cheapest plane ticket, only to find their neighbor paid just a third of what they did!

Unless you understand the concept of of how airlines set prices, all the searching in the world won't provide the cheapest airline ticket prices. The following information will give you a guide to follow, as you wander through the maze searching for cheap airfare.

Understand how prices are set by airlines! Air ticket pricing is complex and unpredictable, and driven by competition, demand, and inventory. Airlines call this "yield management."

Competition is the beast behind the cheapest plane tickets. All major airlines utilize central reservation systems (owned by various airlines) to fill available seats. The systems are known as Apollo, Sabre, WorldSpan and Galileo. Prices are based on demand, and if some flights are selling well, the price will increase. If the flight is unpopular and has very little demand, the fare is lowered in hope of attracting consumers. In short, fares and inventory change every minute of every day!

Finding the cheapest plane tickets is difficult because travel agents and Internet websites use the central reservation systems that are updated periodically throughout the day. The reason why different searches come up with different results is because the systems are not updated at the same times. And, each system may use different algorithms when searching for low airfare tickets, which can provide a variety of ticket prices .

[url=http://cheapairtickets.qarri.com/]Cheap air tickets- guide[/url]

Anònim ha dit...

In 1959 phentermine first received approval from the FDA as an appetite suppressing drug. Phentermine hydrochloride then became available in the early 1970s. It was previously sold as Fastin from King Pharmaceuticals for SmithKline Beecham, however in 1998 it was removed from the market. Medeva Pharmaceuticals sells the name brand of phentermine called Ionamin and Gate Pharmaceuticals sells it as Adipex-P. Phentermine is also currently sold as a generic. Since the drug was approved in 1959 there have been almost no clinical studies performed. The most recent study was in 1990 which combined phentermine with fenfluramine or dexfenfluramine and became known as Fen-Phen.[citation needed]
In 1997 after 24 cases of heart valve disease in Fen-Phen users, fenfluramine and dexfenfluramine were voluntarily taken off the market at the request of the FDA. Studies later proved that nearly 30% of people taking fenfluramine or dexfenfluramine had abnormal valve findings. The FDA did not ask manufacturers to remove phentermine from the market.
[url=http://www.buyphentermine1.com]phentermine online[/url] Phentermine is still available by itself in most countries, including the U.S. However, because it is similar to amphetamines, it is classified as a controlled substance in many countries (including Australia). Internationally, phentermine is a schedule IV drug under the Convention on Psychotropic Substances.[1] In the United States, it is classified as a Schedule IV controlled substance under the Controlled Substances Act.
Looking forward, Phentermine is being studied with another medication for obesity. The experimental appetite suppressant drug Qnexa is a mixture of Phentermine and Topiramate.
Phentermine, in doses clinically used, works on the hypothalamus portion of the brain to release norepinephrine, a neurotransmitter or chemical messenger that signals a fight-or-flight response, reducing hunger. Phentermine works outside the brain as well to release epinephrine or adrenaline causing fat cells to break down stored fat, but the principal basis of efficacy is hunger-reduction. At high doses, phentermine releases serotonin and dopamine as well, but such doses are never used in clinical medicine.
[url=http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=www.buyphentermine1.com&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=]google for www.buyphentermine1.com[/url]

Anònim ha dit...

if you guys exigency to hayburner [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra pharmaceutics repayment in excite a win forth backwards annul from generic drugs.
you can learn drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the top [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] originator on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com

Anònim ha dit...

You have to check http://www.EroticWebCams.net if you want to view the best erotic cams.

Anònim ha dit...

Another issue that you must stay on top of is price fluctuations from the bookmaker. The prices for placing bets do not just change with different bookies but even with the same. You cannot take it for granted that the prices that are quoted in print like the Racing Post will be valid at the time of the event. With sports betting things can change very rapidly so be sure that the price will be honored before placing your bet otherwise this can seriously affect the outcome of your arbitrage sports betting.

One key thing to remember when you are seeking out the best sports betting odds is that the best odds and the best sports bookmaker are not necessarily one and the same.
[url=http://www.pulsebet.com]online football betting[/url]
Switching a service located outside of the United States it not hard to do. In fact it is quite easy since there are many quality services to choose from. The most difficult thing that you will need to do is find the one that best suits your needs.

From the above, therefore, you can see that finding a good Selection System and sticking to it is the only way to go if you are truly serious about making money at sports betting.

Anònim ha dit...

best mimicry of AAMIR KHAN, HRITIK ROSHAN,FARDEEN,SHAHID KAPOOR,AKSHAY KHANNA...i saw this and HAD to share with you guys!!!

[url=http://www.mydesizone.com/video/wOjcyunSGAc/BEST-BOLLYWOOD-MIMICRY.html]BEST BOLLYWOOD MIMICRY[/url]

Anònim ha dit...

Everything about horse betting

Horse racing's traditions give it unique flavor and character, but to be successful, it must be willing to evolve to catch up to the present and to meet the future. We most certainly hope that it does.
[url=http://www.pulsebet.com]horse bet[/url]
In the United States, races can occur on flat surfaces of either dirt or grass, generally for thoroughbred racing. Other tracks offer quarter horse racing]] and harness racing. The best events in US horse racing have been Kentucky Derby, which, together with the Preakness Stakes and the Belmont Stakes, form the Triple Crown for three-year-olds. However, in recent years the Breeders' Cup races, held at the end of the year, have been challenging the Triple Crown events, held early in.


Will Barbaro be the next Triple Crown winner? He has the breeding and the talent, but as of this writing twenty horses have won the first two legs of the Triple Crown only to fail at Belmont. Twenty five more have won two of the three races, but maybe this year...

[url=http://www.pulsebet.com]horse betting[/url]
On paper, Barbaro is the horse to beat, and after his decisive win at the Kentucky Derby, he appears capable of beating all comers. But this is horse racing and no matter how it looks on paper we still have to run the race.

Anònim ha dit...

Extremely funny video with a social message. Ghuggi must get a national award for his efforts.

[url=http://www.mydesizone.com/video/zy5-ryJTvZA/Ghuggi-de-barati-Gurpreet-Ghuggi.html]Ghuggi de barati - Gurpreet Ghuggi[/url]

Anònim ha dit...

Despite the loss and questions about his career, Pellegrini stated that he would stay with Real Madrid to the end. He had no intention of resigning and would keep on working towards the team’s next goal this season: La Liga. [url=http://www.pulsebet.com]real madrid football club[/url] Just entering the second half, Raul Gonzalez collected a pass from Ronaldo to finish the play and set up the first goal of the match. Only two minutes after, Matteo Contini saw the red card and Zaragoza was left with 10 players. But far from collapse due to the expulsion, the Zaragoza player Adrian Colunga faced Iker Casillas and got the equalizer at minute 61. Despite this goal, the Whites kept attacking but it was not until minute 82 when Kaka, who came back from injury, picked up a deep pass from Ronaldo and put the final 2-1 for Real Madrid.
bet football
In round 21 of La Liga, Real Madrid (50 points) beat Espanyol 3-0 last Saturday, closing in on Barcelona, the current leader of the Spanish League standings with 55 points. The team led by Manuel Pellegrini added its eleventh victory in the Santiago Bernebeu Stadium and recovered the difference with Barça, which beat Getafe 2-1. [url=http://www.pulsebet.com]cristiano ronaldo[/url] Besides lagging behind one point, Villa Real was then reduced to 10 men at minute 35 when Gonzalo Rodriguez was shown his second yellow card for getting Kaka in the ribs.

Anònim ha dit...

3.) Every card poses the same chance or game odds of winning at a game of online bingo. Hence, if you play with more cards, you are increasing your game odds and winning chances. [url=http://www.bingokisses.com]play free bingo online[/url] One of the winning systems is to play with fewer bingo cards. Most bingo players play with many bingo cards to increase their chances of a win at the game. However, playing with fewer cards provides the best odds of the game as your chances of making a big win are higher. Another bingo system in action functions according to the theory of probability. Balls from a bingo machine come out at random, which means that no one can predict emergence of any particular number. In the same vein, you can employ the probability theory to gauge the next number to emerge from the machine. Random drawing of numbers means laws of probability govern selection of balls and their appearance in a uniform distribution pattern. [url=http://www.bingokisses.com]play free bingo[/url] If you do not know anyone who uses the gaming sites or you want some additional reinforcement your first port of call should be an online bingo community. By reading reviews by other people who use the Bingo sites, you will be able to get a feel for the different sites that exist and make a more qualified decision about which one you would like to use. The knowledge concerning different sites and what other users consider important about them is an invaluable tool for the new online Bingo player. Whether it is for fun or for money, there needs to be an element of integrity within the site and a potential for the player to win the game. The knowledge of other users concerning specific sites will tell the new online Bingo player whether the site is for real or is just masquerading in order to harvest the players email addresses in order to bombard them with spam, or worse con them out of their hard earned cash. This can all be avoided with research and trying before you buy, as mentioned earlier the best places to scope out bingo sites is by using a review site or Bingo members forum.
no deposit bingo bingo
What you have to do is, coordinate the numbers that are called out by the host with what you have on our sheet, aiming at filling up a pattern reading bingo. The pattern would be announced at the beginning of the game, so you have to be careful to know what pattern you are looking out for. The cards have the b-i-n-g-o letters on rows and numbers running as a column. A host would call out a letter-number combination, which you would have to mark on your sheet. For example if I-34 is called, you will have to look at the I column down to search for number 34. In case you have it, you place a market on it, and so on.

Anònim ha dit...

[b]King Of Pirate Online[/b]

King Of Pirate is a fully 3D-designed multiplayer online game based on 5,000 years of pirate history.

In it, comical pirate characters and creatures travel the high seas and encounter intricate story-based quests,

wondrous cities and beautiful landscapes in their search for treasures fit for a king – or a king's ransom!

Though the excitement of ship-to-ship combat is a heady brew for newcomers and veterans alike,

many players take pride in their place among the community. Whether you seek to enforce the laws of the KoP world,

http://www.KingOfPirate.com

Tales of pirates private server
pirate king online private server
top/pko private server
private server
igg top
igg

Anònim ha dit...

Всем привет!

Недавно перед мной встала задача, куда деть накопишиеся [b]европоддоны[/b], или еще их называют [b]Паллеты[/b],
[b]Поддоны[/b], [b]Европаллет[/b]ы Размеры 800*1200, 1000*1200- Это [u]Тара Пром назначения[/u].
Немного предистории.
Сам я работаю кладовщиком на складе. Нам приходит много продукции на [b]Европоддонах[/b],
товар продаем а поддоны остаются, у нас встал вопрос куда их девать.
Раньше мы их выкидывали.
Потом я узнал, что за поддоны можно получить деньги.
Начал обзванивать фирмы везде были цены низкие,
потом друзья мне подсказали, что в Челябинске есть такая Фирма "[b]Уралсклад[/b]",
около 10 лет на Рынке Промышленной Тары с хорошей репутацией.
Я нашел их сайт в интернет - [url=http://www.uralsklad.ru]www.uralsklad.ru[/url] и позвонил по тел. +7(351) 233-07-14.
Буквально через час подъехал их представитель, Авто с Логотипом "[url=http://www.uralsklad.ru]Поддоны Челябинск[/url]".
Цены закупочные оказались самые высокие в г. Челябинске.
Все цивилизовано грузчики загрузили [b]Паллеты[/b] ешё и лом поддонов купили, расчитались на месте наличными.
Про другие фирмы я узнавал либо Цены низкие, либо Бракуют много, да и денег от них не дождешься.

Так что если у вас завалялись [b]европоддоны[/b], не торопитесь их выбрасывать, лучше обменяйте их на деньги.

Anònim ha dit...

All about shop-script
[IMG]http://s43.radikal.ru/i102/0901/37/7366b19ed2b2.png[/IMG]
http://shop-scripts.ru
Can it: modules, templates, sql DB and othes...
FREE all products :)
[URL=http://www.shop-scripts.ru]shop-scripts.ru[/URL]

Варез и нулл движка размещен не будет.:-]
В сети и так полно
Что касаемо модулей и прочего, берется материал из открытых источников. Если интересный материал имеет какие-нибудь непосредственное авторство или права, то только с согласия автора!!!
Тематика форума: Обсуждение работы интернет магазинов на движке shop-script, обмен опытом, тестирование новых или уже известных модулей, участие в разработке новых решений и/или дополнений для shop-script, использующихся в интернет-продажах.

[URL=http://www.shop-scripts.ru]shop-scripts.ru[/URL]

Anònim ha dit...

Learn to trade Forex. I'm trading currency forex with a metatrder demo http://2pipfixed.com using autotrader EA and scalping. I do this from my home as a part time job. They are a very honest broker and the best forex brokers.

Anònim ha dit...

We occasion all kinds of unreasonable influence s that go there a find in a inconsistency of styles, colors and sizes at wholesale price.All [url=http://www.oyeahbridal.com/cheap-plus-size-wedding-dresses.html]plus size wedding dresses[/url]
are sale-priced with clothes-horse styles associating apparels including originator uniting handle, seaside combining dresses, conjugal gowns, bridesmaids dresses, prom outfits, cream female dresses & silent dresses.Even we can supply the services of untied incline customization and out together with incline Getting affordable astonishing compound dresses at this acutely excrescence!border dominance of avid shopping, accouter marvellously conveyance on the whacking notable homogenization motions with the what is more of Oyeahbridal.


http://www.oyeahbridal.com/cheap-prom-dresses-2013.html

Anònim ha dit...

We victual all kinds of excessive quality s that come in a discrepancy of styles,[url=http://www.weddingideas4u.com]discount wedding dresses[/url]
[url=http://www.safeandsoon.com/]cheap wedding dresses[/url]
[url=http://www.weddinghow.net]cheap wedding dresses[/url]
[url=http://www.discountpartydress.com]discount party dresses[/url]
[url=http://www.sexydress4prom.com]cheap prom dresses[/url]
colors and sizes at wholesale price.All are sale-priced with trendy styles wedding apparels including draughtsman uniting scold, strand wedding dresses, bridal gowns, bridesmaids dresses, prom outfits, flower skirt dresses & shelter dresses.Even we can stock the services of free weight customization and loose coupled with size Blow the whistle on buy affordable astounding joining dresses in the present climate!make use of searing shopping, dress perfectly exchange for the notable juncture with the help of G-marry bridal.


http://www.weddinghow.net

Anònim ha dit...

Welcome to Buy ghd Hair Straighteners at [url=http://www.ghdstraighteners--nz.com/]ghd Hair Straighteners[/url] New Zealand www.ghdstraighteners--nz.com Online Outlet With 30%-60% Discount Sale Price!

Anònim ha dit...

We accommodate all kinds of dear prominence s that come in a difference of styles,[url=http://www.bridalgowns2013.info/category/uncategorized/]wedding dresses[/url]
[url=http://www.plussizeweddinggowns.info/tag/bridal-gowns/]wedding dresses[/url]
[url=http://www.weddingdresswholesale.info/tag/bridal-gowns/]wedding dresses[/url]
[url=http://www.jasminebridal.info/tag/bridal-gowns/]wedding dresses[/url]
[url=http://www.pronoviasweddingdress.info/tag/bridal-gowns/]wedding dresses[/url]
colors and sizes at wholesale price.All are cheaply with clothes-horse styles associating apparels including draughtsman uniting tear someone off a strip, seaside association dresses, connubial gowns, bridesmaids dresses, prom outfits, bourgeon girl dresses & nurse dresses.Even we can providing the services of loose size customization and free coupled with gauge Purchase affordable amazing wedding dresses minute!enjoy avid shopping, accouter marvellously destined for the big wedding with the labourers of G-marry bridal.


http://www.watterweddingdress.info/tag/wedding-dresses/
http://www.plussizeweddinggowns.info/tag/bridal-gowns/
http://www.watterweddingdress.info/tag/wedding-dresses/
http://www.buybridalgowns.info/category/wedding-dresses/
http://www.pronoviasweddingdress.info/tag/bridal-gowns/

Anònim ha dit...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk casino bonus[/url] hinder the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]online casino[/url] autonomous no store perk at the leading [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino games
[/url].

Anònim ha dit...

top [url=http://www.001casino.com/]free casino bonus[/url] coincide the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]free casino[/url] autonomous no set aside hand-out at the leading [url=http://www.baywatchcasino.com/]casino gratuity
[/url].

Anònim ha dit...


[url=http://fit2wed.org/activity/p/151692/][b]michael kors outlet[/b][/url]
[url=http://dustybryant.com/forum/index.php?action=profile;u=50166][b]michael kors outlet[/b][/url]
[url=http://photopeach.com/user/slipbeetle77][b]michael kors outlet[/b][/url]
[url=http://narutovolution.com/Wiki/index.php?title=Numerous-Guidelines-For-Jerseys-You-Can-Utilize-This-Afternoon][b]Cheap NHL Jerseys[/b][/url]
[url=http://wiki.rk08.ru/index.php/index.php?title=A-Large-Range-Of-Ways-To-Streamline-michael-kors-outlet][b]michael kors outlet[/b][/url]

Anònim ha dit...

We [url=http://www.casinobonus.gd]online blackjack[/url] be subjected to a large library of utterly unconditional casino games for you to sport privilege here in your browser. Whether you appetite to unaccustomed a provender round strategy or scarcely examine out a few original slots before playing seeking legitimate money, we be undergoing you covered. These are the exact same games that you can with at veritable online casinos and you can with them all in requital for free.

Anònim ha dit...

Did you [url=http://www.onlinecasinos.gd]casino[/url] skilled in that you can dally with Spin Stately hurried from your mobile? We be torture with a rank carriable casino within reach on iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows 7 and Smartphone users. Craving as grasp of your gaming with you and be a conquering idol [url=http://www.adults.gd]sex toys[/url] wherever you go.

Anònim ha dit...

if you are having a hard time finding some free psn codes
then you need to go to [url=http://psngenerator.info]Psn Generator[/url]

Anònim ha dit...

Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that
I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your feeds and even
I achievement you access consistently quickly.


Also visit my web site: kitchen aid toasters ovens